Milieu en FSC, print bewust en groen!


De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd.

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Wij beschikken over FSC gecertificeerd papier. Vraag ernaar! Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden en hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren.