Privacybeleid

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Printing vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

Printing zal klantgegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de klantgegevens te respecteren. Printing neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Verwerkersovereenkomst
Bij het door ons verwerken van persoonsgegevens van uw klanten voor bijvoorbeeld het versturen van een persoonsgerichte mailing zal er een Verwerkersovereenkomst moeten worden opgesteld. Printing zal deze uiteraard kosteloos in overleg met u opstellen.

Inzage klantgegevens
De klant heeft recht op inzage van de van hem door Printing bijgehouden persoonsgegevens. Daarnaast worden persoonsgegevens op verzoek van de klant gewijzigd of verwijderd. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u schriftelijk richten aan:

Printing vof
Privacybeleid
Berstraat 21
3811 NE Amersfoort


Cookies
Printing verzameld geen cookies. Wat u wel kunt krijgen is een cookie bij de thee.

Internetsites van derden
Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy beleid
Printing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Onze klanten

Printing werkt voor de particulier, het MKB en diverse multinationals,
uitgevers, reclamebureau’s, non-profit organisaties, overheden, musea en zorginstellingen.
Een kleine greep uit ons klantenbestand: